Privacy & GDPR

Rolling Stone hecht groot belang aan een correct beheer van uw gegevens.

 • Rolling Stone verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Email-adres
  • Rijbewijs
  • Rekeningnummer
 • Rolling Stone verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
  • Scan en/of kopie van uw identiteitsbewijs
  • Locatie van het gehuurde voertuig voor, tijdens en na de huurperiode
 • Rolling Stone verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het contractueel verwerken van uw boeking
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten, al dan niet aangaande de uitvoering van dit contract
  • Om goederen en/of diensten aan U te leveren
  • Bij wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het indienen van fiscale aangiftes
 • Rolling Stone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens en 10 jaar voor financiële gegevens.
 • Rolling Stone verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst, of tenzij noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.  
 • Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele wijziging van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Camp4fun. Verder kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken digitaal naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. Indien nodig kunt u ook vragen uw gegevens te wijzigen die onjuist, niet volledig of niet relevant zouden zijn.
 • Bent u het niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u steeds contact met ons opnemen via info@rollingstoneverhuur.com. Wij behandelen uw klacht met de nodige zorg. Toch niet helemaal tevreden, kan u zich steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via contact@apd-gba.be.
%d bloggers liken dit: